+420 603 284 723
  gabriela.noskovaaj@gmail.com
"Nápady a čistě osobní postřehy (nejen) pro začínající angličtináře"

Kartičky, Hry, Skládačky

Kartičky, Hry, Skládačky V posledních letech jsem si díky dětským kurzům „za běhu“ vytvořila tyto kartičky (hraní + upevnění). Třeba Vám také přijdou vhod, nebo jen tak pro inspiraci ... Některé používám (a víceméně vznikly) při výuce dyslektických žáků.

Gramatické OPTION CARDS
Upevnění tvorby otázek: to be, present simple, tázací zájmena (4 -5 třída ZŠ)
Obsah materiálu: 4 aktivity většinou typu „Vytvořte otázky poskládáním správných kartiček“  (celkem 9 stran; pdf)
Activity 1: upevnění základních otázek na JMÉNO A VĚK v osobách čísla jednotného
Activity 2: konsolidace významu LIKE – mít rád, líbit se formou tvorby otázek v osobách čísla jednotného
Activity 3: DO/DOES  v otázce ve dvojím typu cvičení: verze A – Vyber správnou možnost, verze B – doplň správnou kartičku
Activity 4: upevnění tázacích zájmen (Wh- QUESTIONS) –doplň správnou kartičku

Návod: Nejlépe vytisknout na barevný papír, zalaminovat a option cards rozstříhat, aby žáci mohli skládat otázky
Ke stažení zde

Kartičky Basic questions + Adverbs of time: time expressions and position in the sentence
kartičky k upevnění gramatiky a frází, vhodné ale také jako pexeso (6-8 třída ZŠ)
Obsah materiálu: 2 aktivity typu Vytvoř správné dvojice (celkem 5 stran; pdf)
Activity 1: BASIC QUESTIONS  - průřez základní gramatiky v otázkách 2. osoba č. j. (Are you…?, Were you…?, Do you have…? , Did you have…?, Can you…? atd)
Jak je používám:
  1. rozložím na stůl sloupec s českými výrazy, žáci si snaží vzpomenout na/najít/tipnout si anglický protějšek
  2. rozložím na stůl výrazem dolů a hrajeme jako pexeso
  3. formou soutěže, kdo první
  • každému dám do ruky sadu kartiček (kartičky čj a aj jsou pomíchané), a kdo první sestaví sloupec se správnými dvojicemi, vyhrává (nalevo sloupec čj a napravo sloupec aj).  NEBO:
  • otáčím české kartičky, čtu výraz a studenti křičí anglický; zapisuju čárky, kdo byl první.
Activity 2: ADVERBS OF TIME nabízí 2 procvičení – přehled těch nejběžnějších příslovcí času pro přítomný, budoucí a minulý čas + frekvenční příslovce
1. jen s kartičkami (upevnění slovní zásoby týkající se výrazů času)
a) párování příslušných dvojic (tento týden – this week, často – often…). Dětem dám na přiřazování celou sadu, ale i jen např 10 kartiček, pokud jsou žáci menší nebo méně pokročilejší. Mohou pracovat samostatně (každý má své kartičky), ve dvojicích, ve skupinkách, mohou mezi sebou soutěžit apod. Lze jimi i kdykoliv zabavit „rychlíky“, kteří čekají na ostatní, než dokončí svůj úkol.
b) otočím výrazem dolů a hrajeme jako pexeso.
 
2. KARTA 1 a KARTA 2 + kartičky (procvičení umístění příslovcí času ve větě)
Vytiskněte si KARTU 1 a 2. Na každé kartě je 5 vět s prázdnými políčky označenými oranžově. Do těchto políček  žáci doplňují kartičky se správným příslovcem času.
Do každého políčka většinou pasuje více výrazů, proto lze vytvořit věty v mnoha obměnách (We seldom/often… have a game of volleyball at weekends.).

Ke stažení zde

SKLÁDAČKY past tense regular and irregular verbs
Minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves (6. – 7. třída ZŠ)
Obsah materiálu: 5 aktivit (8 stran; pdf )
Activity  1 – DID YOU…? regular verbs (spoj věty)
Activity  2 - I DIDN´T  irregular verbs (spoj věty)
Activity  3 - I DID irregular verbs (doplň správnou Option card)
Activity  4 – I DIDN´T. TOM DID! irregular verbs (doplň správnou Option card)
Activity  5 – I DID IT. TOM DIDN´T! irregular verbs (doplň správnou Option card)
Ke stažení zde

WAS/WERE + hungry, scared, thirsty, right
Mít hlad, mít strach atd – POZOR na spojení s „to be“ (6 -7 třída ZŠ)
Ke stažení zde 

Kartičky, Hry, Skládačky
Kartičky, Hry, Skládačky
© www.tipyprolektory.cz 2019 | realizace 3Nicom